Søndag, den 10. juli.

Vi kørte i taxier over et pas og ned i Fergana Valley, hvor vi mødte trucken, som dagen i forvejen var kørt neden om gennem Tajikistan.